22. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 12. srpnja 2023., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-23-22                                                     

Dubrovnik, 3. srpnja 2023.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

Sazivam  22. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za srijedu, 12. srpnja 2023., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD Ragusa d.d.

 

6.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za brisanje i zasnivanje založnog prava na nekretninama društva UTD Ragusa d.d.

 

7.    Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika.

8.    Prijedlog odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

9.    Prijedlog odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje“.

 

12.  Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnatelja Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje“.

 

13.  Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje“.

 

14.  Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova medicinski potpomognute oplodnje.

 

15.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

 

16.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

17.  Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika.

 

18.  Prijedlog pravilnika o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika.

 

19.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije osobe Ragusa.

 

20.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Statuta ustanove socijalne skrbi Dom za starije osobe Ragusa.

 

21.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje Ugovora o zakupu nekretnine na određeno vrijeme s Dubrovačkom biskupijom.

 

22.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje Ugovora o zakupu nekretnine na određeno vrijeme s tvrtkom DB-Kantun d.o.o. 

 

23.  Prijedlog zaključka za raspisivanje Javnog poziva za isticanje kandidature za  izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.

 

24.  Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Pera Vianelli.

 

25.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1739 k.o. Koločep, u površini 52 m2.

 

26.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1247/4 k.o. Mokošica, u površini od 79 m2.

 

27.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 1200/14 k.o. Gruž površine 20 m2.

 

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva UTD RAGUSA d.d., između Vinka Kolobarića, kao prodavatelja i prenositelja s jedne strane i Grada Dubrovnika, kao kupca i stjecatelja s druge strane.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva UTD RAGUSA d.d., između Boyadzhieva Rumena Angelova, kao prodavatelja i prenositelja s jedne strane i Grada Dubrovnika, kao kupca i stjecatelja s druge strane.

 

30.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o znanstveno-stručnoj suradnji u istraživanju i razvoju između Grada Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Lučke uprave Dubrovnik s jedne strane i Sveučilišta u Dubrovniku, s druge strane.

 

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza prijevoza za 2023. godinu (srpanj – rujan) na državnoj trajektnoj liniji broj 831 Suđurađ – Lopud – Koločep –   Dubrovnik i obratno.

 

32.  Prijedlog zaključka o imenovanju sudionika likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog javnog, anonimnog, općeg, jednostupanjskog, prvog stupnja složenosti za realizaciju projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja: Javni gradski park sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku.

 

33.  Prijedlog zaključka o nagradnom fondu i raspodjeli istog za provedbu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog javnog, anonimnog, općeg, jednostupanjskog, prvog stupnja složenosti za realizaciju projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja: Javni gradski park sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku.

 

34.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Rezervatu Lokrum za sklapanje nagodbe s Republikom Hrvatskom.

 

 

Prijedlog akta za 2. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbora Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

 

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

 

Dokumenti uz članak
3.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023..pdf
3.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023..pdf
3.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023..pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023..pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023..pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023..pdf
5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD Ragusa d.d..pdf
5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD Ragusa d.d..pdf
5.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD Ragusa d.d..pdf
6.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za brisanje i zasnivanje založnog prava na nekretninama UTD Ragusa d.d..pdf
6.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za brisanje i zasnivanje založnog prava na nekretninama UTD Ragusa d.d..pdf
6.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za brisanje i zasnivanje založnog prava na nekretninama UTD Ragusa d.d..pdf
7.Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre.pdf
7.Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre.pdf
7.Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre.pdf
8.Prijedlog odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.pdf
8.Prijedlog odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.pdf
8.Prijedlog odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.pdf
9.Prijedlog odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Dubrovnika.pdf
9.Prijedlog odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Dubrovnika.pdf
9.Prijedlog odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Dubrovnika.pdf
10.Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova.pdf
10.Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova.pdf
10.Prijedlog odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova.pdf
11.Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
11.Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
11.Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
12.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnateljice Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
12.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnateljice Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
12.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnateljice Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
13.Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice ustanove Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
13.Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice ustanove Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
13.Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice ustanove Sklonište za nezbrinute životinje.pdf
14.Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova pomognute oplodnje.pdf
14.Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova pomognute oplodnje.pdf
14.Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova pomognute oplodnje.pdf
15.Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.pdf
15.Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.pdf
15.Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.pdf
16.Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023.pdf
16.Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023.pdf
16.Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 2023.pdf
17.Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona.pdf
17.Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona.pdf
17.Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona.pdf
18.Prijedlog pravilnika o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika.pdf
18.Prijedlog pravilnika o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika.pdf
18.Prijedlog pravilnika o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika.pdf
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistemizaciji Doma za starije Ragusa.pdf
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistemizaciji Doma za starije Ragusa.pdf
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistemizaciji Doma za starije Ragusa.pdf
20.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Statuta ustanove socijalne skrbi Dom za starije Ragusa.pdf
20.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Statuta ustanove socijalne skrbi Dom za starije Ragusa.pdf
20.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Statuta ustanove socijalne skrbi Dom za starije Ragusa.pdf
21.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje Ugovora o zakupu nekretnine s Dubrovačkom biskupijom.pdf
21.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje Ugovora o zakupu nekretnine s Dubrovačkom biskupijom.pdf
21.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje Ugovora o zakupu nekretnine s Dubrovačkom biskupijom.pdf
22.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje ugovora o zakupu nekretnine s tvrtkom DB-Kantun.pdf
22.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje ugovora o zakupu nekretnine s tvrtkom DB-Kantun.pdf
22.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Dječjim vrtićima Dubrovnik za sklapanje ugovora o zakupu nekretnine s tvrtkom DB-Kantun.pdf
23.Prijedlog zaključka za raspisivanje Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.pdf
23.Prijedlog zaključka za raspisivanje Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.pdf
23.Prijedlog zaključka za raspisivanje Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika.pdf
24.Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Pera Vianelli.pdf
24.Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Pera Vianelli.pdf
24.Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Pera Vianelli.pdf
25.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za dio čest.zem 1739 ko Koločep.pdf
25.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za dio čest.zem 1739 ko Koločep.pdf
25.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta za dio čest.zem 1739 ko Koločep.pdf
26.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta  čest.zem.1247-4 ko Mokošica.pdf
26.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1247-4 ko Mokošica.pdf
26.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta  čest.zem.1247-4 ko Mokošica.pdf
27. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem 1200-14 ko Gruž.pdf
27. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem 1200-14 ko Gruž.pdf
27. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem 1200-14 ko Gruž.pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji dionica UTD Ragusa-Vinko Kolobarić.pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji dionica UTD Ragusa-Vinko Kolobarić.pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji dionica UTD Ragusa-Vinko Kolobarić.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji dionica UTD Ragusa- Boyadzhiev Rumen Angelov.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji dionica UTD Ragusa- Boyadzhiev Rumen Angelov.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji dionica UTD Ragusa- Boyadzhiev Rumen Angelov.pdf
30.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o znanastveno-stručnoj suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku.pdf
30.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o znanastveno-stručnoj suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku.pdf
30.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma o znanastveno-stručnoj suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku.pdf
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza.pdf
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza.pdf
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa potpore za usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza.pdf
32.Prijedlog zaključka o imenovanju sudionika natječaja za izradu spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu.pdf
32.Prijedlog zaključka o imenovanju sudionika natječaja za izradu spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu.pdf
32.Prijedlog zaključka o imenovanju sudionika natječaja za izradu spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu.pdf
33.Prijedlog zaključka o nagradnom fondu i raspodjeli istog za provedbu natječaja spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu.pdf
33.Prijedlog zaključka o nagradnom fondu i raspodjeli istog za provedbu natječaja spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu.pdf
33.Prijedlog zaključka o nagradnom fondu i raspodjeli istog za provedbu natječaja spomen obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu.pdf
34.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Rezervatu Lokrumza sklapanje nagodbe sa Republikom Hrvatskom.pdf
34.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Rezervatu Lokrumza sklapanje nagodbe sa Republikom Hrvatskom.pdf
34.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Rezervatu Lokrumza sklapanje nagodbe sa Republikom Hrvatskom.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 21.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 21.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 21.sj.pdf