Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 17.04.18.

Službeni glasnik broj 7 - 9. travnja 2018.

Gradsko vijeće

52. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
53. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
54. Odluka o dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
55. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lokalne brodske linije na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) - otok Koločep
57. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
58. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik za 2018. godinu
59. Zaključak o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika
60. Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum
61. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum
62. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik

Gradonačelnik

63. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2018. godinu
64. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa
65. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju školskog odbora Osnovne škole Antun Masle
66. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik
67. Rješenje o imenovanju člana i predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik