Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 31.12.16.

Službeni glasnik broj 14 - 22. prosinca 2016.

Gradsko vijeće

131. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Lopud
132. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika
133. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
134. Odluka o davanju jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o.
135. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Dubrovnik d.o.o.
136. Odluka o davanju suglasnosti za davanje založnog prava 2. reda u korist HBOR-a na pokretnini Vodovoda Dubrovnik d.o.o.
137. Odluka o davanju suglasnosti vezanih za zbrinjavanje otpada
138. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu
139. Pravilnik o subvencioniranju cijene studentske/srednjoškolske autobusne karte na relaciji Dubrovnik – mjesto studiranja/učenja i obratno
140. Zaključak o imenovanju posebnog Povjerenstva za verifikaciju Programa za provođenje UA natječaja „Mali Stradun“
141. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta i postupka davanja u zakup prostora i opreme školskih ustanova
142. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dubrovačkih muzeja
143. Rješenje o imenovanju ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik
144. Rješenje o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor Ravnatelja/ice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik
145. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere