Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 13.03.18.

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.

Gradsko vijeće

31. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dubrovnika
32. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Suđurađ – turistička zona Za Orsanom“
33. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
34. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
35. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinca mjesne samouprave
36. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2018. godini
37. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
38. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za smještaj privremenih građevina, strojeva i opreme na čest.zem. 1347/1 k.o. Gruž
39. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izvođenje radova polaganja kabelskog voda 10(20) kV na dionici TS Šipan Polje – TS Suđurađ na čest.zem. 2796/1 k.o. Luka Šipanska
40. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2018. godinu
41. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2018. godinu
42. Program povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika
43. Pravilnik o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika
44. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
45. Godišnji provedbeni plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2018. godinu
46. Zaključak o proglašenju 2019. godine „Orlandovom godinom“ u Gradu Dubrovniku

Gradonačelnik

47. Odluka o opozivu članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“
48. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove „Rezervat Lokrum“