Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 5 - 12. ožujka 2018.Objavljeno: 13.03.18.

44. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama

izvan Povijesne jezgre

 

 

Članak 1.

 

U Planu korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj13/14, 8/15, 11/15, 4/16, 8/16, 11/16, 12/16, 17/16) mijenja se, dodaje, ili briše slijedeći tekst:

 

1.U poglavlju naslova  PILE/KONO, podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,  ulica Dante Alighierimijenja se slijedeći tekst:

 

„SESAME" bistro,  42,00 m2 (14/4), od ulaznih vrata prema parku Gradac, max. do polovice ulice i srednji dolac parka u  ulici Dante Alighieri, čest.zem.n.iz. 3661, k.o. Dubrovnik

 

i sada glasi:

„SESAME" taverna,  143,00 m2, ispred ulaznih vrata prema parku Gradac, max. do polovice ulice 19,00 m2, prvi dolac parka u  ulici Dante Alighieri 40,00 m2, srednji dolac 39,00 m2, gornji dolac 45 m2,  čest. zem. n. iz. 3661, k.o. Dubrovnik.

 

2.U poglavlju naslova PILE/KONO, podnaslov ŠTANDOVI, BANCI, PULTOVI  I  SL. na platou Brsalje, briše se slijedeći tekst:

do 10 pultova za informatore o trgovinama, galerijama, te sportskim i rekreativnim sadržajima (između Spomenika braniteljima i Turističke zajednice 5 kom. i ispred Emerlingove fontane 3 kom.  lijevo od Spomenika braniteljima 2 kom.).

 

3. U poglavlju naslova  PLOČE IZA GRADA, podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,  ulica Frana Supilamijenja se slijedeći tekst:

 

„KOMARDA“ konoba,  92,00 m2 (30/4) u parku na Komardi, čest.zem. 2450 k.o. Dubrovnik

i sada glasi:

„KOMARDA“ konoba,  108,00 m2 u parku na Komardi, čest.zgr. 709/2, 709/3, 2450 k.o. Dubrovnik

 

 

4. U poglavlju naslova  GRUŽ, podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, ulica Dr. Ante Starčevića, dodaje se slijedeći tekst:

„Yacht Supply“, 15 m2 na šetnici ispred kioska paralelno sa zelenom površinom (10 x 15,m) 

 

5. U poglavlju naslova  GRUŽ, podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, ulica Obala Stjepana Radića, dodaje se slijedeći tekst:

„GLORIJET“ bistro, 2 m2, stalci u obliku polu-bačava lijevo i desno od ulaza

 

6. U poglavlju naslova LAPAD, podnaslov ŠTANDOVI, BANCI, PULTOVI I SL.  na Šetalištu kralja Zvonimira, briše se slijedeći tekst:

 

Šetalište kralja Zvonimira-križanje sa ulicom Marka Marulića

-pult za prodaju brodskih izleta povijesnih brodova iz vremena Dubrovačke Republike

Od objekta trgovine „Moby Dick“ do ulaza na  igraonicu s trampolinima - do 3 prodajna mjesta:  kolica ili rashladna vitrina za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (sladoled, palačinke, kokice, Hot-dog, kukuruz, voće, hladni sokovi i sl.).

Kod ulaza na kupalište Uvala Lapad poredani uza zid - do 10 prodajnih mjesta : unificirani banci za prodaju brodskih izleta – (ukupno 20 metara dužnih i 1 m širine);

Šetalište kralja Zvonimira-desno od ulaza na kupalište uvala Lapad prema hotelu Kompas-banak za prodaju vodenih sportova 

 

7. U poglavlju naslova LAPAD, podnaslov ŠTANDOVI, BANCI, PULTOVI I SL.  u ulici  Masarykov put, briše se slijedeći tekst:

Na uglu sa Šetalištem kralja Zvonimira – do 3 prodajna mjesta: izrada i prodaja umjetničkih slika, portreta, ili oslikavanje tijela tehnikom air-brush.                                 

 

8. Iza naslova ZATON dodaje se novi naslov ORAŠAC, podnaslov KIOSCI i slijedeći tekst:

 

Ugostiteljska kućica, do 15,00 m2, na platou centralnog trga ispod Platana, čest.zem. 871/2 k.o. Orašac.

 

U istom naslovu  dodaje se podnaslov STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA i slijedeći tekst:

 

Ugostiteljska kućica ispod Platana, 49,00 m2, taraca  objekta , čest.zem. 871/2 k.o. Orašac

 

 

Članak 2.

                                                                    

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                         

 

KLASA: 363-05/16-01/115                                                 

URBROJ: 2117/01-09-18-14

Dubrovnik, 9. ožujka 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------