Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 27.01.22.

Službeni glasnik broj 1 - 27. siječnja 2022.

Gradsko vijeće

1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju jamstva Hotelu Gruž d.d.
2. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Hotela Gruž d.d.
3. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika za 2023. godinu
4. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Nika i Meda Pucića
5. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – šetnica Solitudo – Hotel President
6. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2022. godinu
7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2022. godinu
8. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu
9. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu
10. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu
11. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2022. godinu
12. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju za razdoblje 2022. – 2024. godine
13. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu
14. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo Ivici Kunčeviću
15. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika doc. dr. sc. Ljiljani Betici Radić
16. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Glasu Grada
17. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Kvartetu Sorkočević
18. Rješenje o imenovanju ravnateljice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

Gradonačelnik

19. Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu