14. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 5. rujna 2022., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-22-14                                                     

Dubrovnik, 26. kolovoza 2022.                                               

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

Sazivam  14. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 5. rujna 2022., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinca mjesne samouprave.

 

4.    Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika.

 

5.    Prijedlog odluke o davanju prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Dubrovnika.

 

6.    Prijedlog odluke o davanju prethodna suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.

 

7.    Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za  posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika  za potrebe provoza tereta (građevinskog materijala) preko k.č.br. 1051/110 k.o. Gruž (s.i.) što odgovara k.č.br. 245/2 k.o. Dubrovnik (n.i.).

8.    Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave za obavljanje javne usluge na neprofitabilnoj lokalnoj liniji u obalnom pomorskom prometu na relaciji Grad Dubrovnik (luka Gruž) – otok Koločep.

 

9.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva Hotel Gruž d.d. između Marija Clark iz Kanade i Grada Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva UTD Ragusa d.d. između Contract Development d.o.o. i Grada Dubrovnika

 

11.  Prijedlog zaključka o pomoći za obitelj poginulog vatrogasca Gorana Komlenca.

 

12.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Vatrogasnom zajednicom Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Luiđa Puljizevića.

 

14.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1247/4 u površini od 93 m2, upisane u zk.ul. 887 k.o. Mokošica.

 

15.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1978 u površini od 67 m2, upisane u zk.ul. 129 k.o. Orašac.

 

16.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1217 u površini od 86 m2, upisane u zk.ul. 197 k.o. Gruž.

 

17.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku.

 

18.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih i plesnih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik u 2022. godini.

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika  za 2021. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2021. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2021. godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2021. godinu.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2021. godinu.

 

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2021. godinu.

 

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2020. godinu.

 

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2021. godinu.

 

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 2021. godinu.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2021. godinu.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2021. godinu.

 

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2021. godinu.

 

32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2021. godinu.

 

33.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2021. godinu.

 

34.  Prijedlog rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture

 

35.  Prijedlog rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti

 

36.  Prijedlog rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost.

 

37.  Prijedlog rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za knjižnično-izdavačku djelatnost

 

38.  Prijedlog rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine.

 

39.  Prijedlog rješenja o imenovanju privremene ravnateljice Doma za starije osobe Ragusa.

 

40.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zavoda za obnovu Dubrovnika.

 

 

Prijedlog akta za 34. do 40. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

 

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022..pdf
2.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022..pdf
2.Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022..pdf
3.Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave.pdf
3.Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave.pdf
3.Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinica mjesne samouprave.pdf
4.Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.pdf
4.Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.pdf
4.Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.pdf
5.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja.pdf
5.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja.pdf
5.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja.pdf
6.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf
6.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf
6.Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.pdf
7.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.pdf
7.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.pdf
7.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.pdf
8.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za lokalnu liniju Dubrovnik-Koločep.pdf
8.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za lokalnu liniju Dubrovnik-Koločep.pdf
8.Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za lokalnu liniju Dubrovnik-Koločep.pdf
9.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica Hotel Gruž d.d..pdf
9.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica Hotel Gruž d.d..pdf
9.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica Hotel Gruž d.d..pdf
10.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica UTD Ragusa d.d..pdf
10.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica UTD Ragusa d.d..pdf
10.Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica UTD Ragusa d.d..pdf
11.Prijedlog zaključka o pomoći za obitelj poginulog vatrogasca Gorana Komlenca.pdf
11.Prijedlog zaključka o pomoći za obitelj poginulog vatrogasca Gorana Komlenca.pdf
11.Prijedlog zaključka o pomoći za obitelj poginulog vatrogasca Gorana Komlenca.pdf
12.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana s Vatrogasnom zajednicom Grada Dubrovnika.pdf
12.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana s Vatrogasnom zajednicom Grada Dubrovnika.pdf
12.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana s Vatrogasnom zajednicom Grada Dubrovnika.pdf
13.Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa-L.Puljizević.pdf
13.Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa-L.Puljizević.pdf
13.Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa-L.Puljizević.pdf
14.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1247.4 k.o. Mokošica.pdf
14.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1247.4 k.o. Mokošica.pdf
14.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1247.4 k.o. Mokošica.pdf
15.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1978 k.o. Orašac.pdf
15.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1978 k.o. Orašac.pdf
15.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1978 k.o. Orašac.pdf
16.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1217 ko Gruž.pdf
16.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1217 ko Gruž.pdf
16.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta 1217 ko Gruž.pdf
17.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za izradu likovnog rješenja spome-obilježja za djecu poginulih u Domovinskom ratu.pdf
17.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za izradu likovnog rješenja spome-obilježja za djecu poginulih u Domovinskom ratu.pdf
17.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za izradu likovnog rješenja spome-obilježja za djecu poginulih u Domovinskom ratu.pdf
18.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstvaza ocjenjivanje športskih i plesnih manifestacija.pdf
18.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstvaza ocjenjivanje športskih i plesnih manifestacija.pdf
18.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstvaza ocjenjivanje športskih i plesnih manifestacija.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju  za 21..pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju za 21..pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju  za 21..pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 21.pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 21.pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 21.pdf
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Čistoce d.o.o. za 21.pdf
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Čistoce d.o.o. za 21.pdf
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Čistoce d.o.o. za 21.pdf
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Domouprave d.o.o. za 21.pdf
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Domouprave d.o.o. za 21.pdf
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Domouprave d.o.o. za 21.pdf
24.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 21.pdf
24.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 21.pdf
24.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 21.pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 21.pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 21.pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 21.pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 21.pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 21.pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 21.pdf
27.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 21.pdf
27.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 21.pdf
27.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 21.pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o za 21.pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o za 21.pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o za 21.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 21.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 21.pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 21.pdf
30.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Sanitata d.o.o. za 21.pdf
30.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Sanitata d.o.o. za 21.pdf
30.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Sanitata d.o.o. za 21.pdf
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju UTD Raguse d.d. za 21.pdf
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju UTD Raguse d.d. za 21.pdf
31.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju UTD Raguse d.d. za 21.pdf
32.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Vodovoda d.o.o za 21.pdf
32.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Vodovoda d.o.o za 21.pdf
32.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Vodovoda d.o.o za 21.pdf
33.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 21.pdf
33.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 21.pdf
33.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 21.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 13.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 13.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 13.sj.pdf