23. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

 

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 4. rujna 2023. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 s početkom u 11:00 sati.

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-23-23                                                     

Dubrovnik, 25. kolovoza 2023.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

Sazivam  23. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 4. rujna 2023., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – sportski teren "Suđurađ – Šipan.

 

3.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – pješačka staza u k.o. Lopud (od ulice Od Šunja do groblja).

 

4.    Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnatelja/ice ustanove socijalne skrbi Dom za starije osobe Ragusa.

 

5.    Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Dubrovnika.

 

6.    Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a broj 1/2023.

 

 

7.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

 

8.    Prijedlog zaključka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. s integriranim Programom zaštite zraka Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026. i Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Dubrovnika za razdoblje od 2023. do 2026.

 

9.    Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za  nekretnine zemljišnoknjižnih oznaka čest. zem. 658/2 k.o., površine 27 m2 i čest. Zem. 658/3, površine 64 m2, sve k.o. Ljubač.

 

10.  Prijedlog zaključka o ukidanju status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1059/2 k.o. Prijevor, u površini 65 m2

 

11.  Prijedlog zaključka o otkazu Ugovora o zastupanju i Punomoći za zastupanje Odvjetničkom društvu Jajaš & Vukelić d.o.o. iz Rijeke.

 

12.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba.

 

13.  Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

14.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024. godinu.

 

15.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje velikih sportskih natjecanja koja se odvijaju na dubrovačkom području u 2023. godini.

 

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2022. godinu.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2022. godinu.

 

18.  Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika za 2022.g.

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik za 2022. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dubrovački muzeji za 2022. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dubrovački simfonijski orkestar za 2022. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dubrovačke ljetne igre za 2022. godinu.

 

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Gradsko Kazalište Marina Držića za 2022. godinu.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Kinematografi Dubrovnik za 2022. godinu.

 

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Dubrovačke knjižnice za 2022. godinu.

 

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2022. godinu.

 

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Umjetnička galerija Dubrovnik za 2022. godinu.

 

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Folklorni ansambl Linđo za 2022. godinu.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća ustanove Dom Marina Držića za 2022. godinu.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika za 2022.godinu.

 

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – sportski teren Suđurađ - Šipan.pdf
2.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – sportski teren Suđurađ - Šipan.pdf
2.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – sportski teren Suđurađ - Šipan.pdf
3.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infratsrukture - Pješačka staza u k.o. Lopud (od ulice Od Šunja do groblja).pdf
3.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infratsrukture - Pješačka staza u k.o. Lopud (od ulice Od Šunja do groblja).pdf
3.Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infratsrukture - Pješačka staza u k.o. Lopud (od ulice Od Šunja do groblja).pdf
4.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnatelju-ici ustanove socijalne skrbi Dom za starije osobe Ragusa.pdf
4.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnatelju-ici ustanove socijalne skrbi Dom za starije osobe Ragusa.pdf
4.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnatelju-ici ustanove socijalne skrbi Dom za starije osobe Ragusa.pdf
5.Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama.pdf
5.Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama.pdf
5.Prijedlog odluke o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama.pdf
6.Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a br. 1-2023.pdf
6.Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a br. 1-2023.pdf
6.Prijedlog zaključka o usvajanju Cjenika Dubrovnik Pass-a br. 1-2023.pdf
7.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša za 2021..pdf
7.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša za 2021..pdf
7.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša za 2021..pdf
8.Prijedlog zaključka o donošenju Programa zaštite okoliša za razdoblje 2023.-2026..pdf
8.Prijedlog zaključka o donošenju Programa zaštite okoliša za razdoblje 2023.-2026..pdf
8.Prijedlog zaključka o donošenju Programa zaštite okoliša za razdoblje 2023.-2026..pdf
9.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.658 ko Ljubač.pdf
9.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.658 ko Ljubač.pdf
9.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.658 ko Ljubač.pdf
10.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1056-2 ko Prijevor.pdf
10.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1056-2 ko Prijevor.pdf
10.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1056-2 ko Prijevor.pdf
11.Prijedlog zaključka o otkazu Ugovora o zastupanju i Punomoći za zastupanje Odvjetničkom društvu Jajaš & Vukelić d.o.o. iz Rijeke.pdf
11.Prijedlog zaključka o otkazu Ugovora o zastupanju i Punomoći za zastupanje Odvjetničkom društvu Jajaš & Vukelić d.o.o. iz Rijeke.pdf
11.Prijedlog zaključka o otkazu Ugovora o zastupanju i Punomoći za zastupanje Odvjetničkom društvu Jajaš & Vukelić d.o.o. iz Rijeke.pdf
12.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz zagreba.pdf
12.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz zagreba.pdf
12.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti sa društvom Hrvatski Telekom d.d. iz zagreba.pdf
13.Prijedlog zaljučka o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika.pdf
13.Prijedlog zaljučka o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika.pdf
13.Prijedlog zaljučka o raspisivanju Javnog natječaja za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Dubrovnika.pdf
14.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja za 2024. godinu.pdf
14.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja za 2024. godinu.pdf
14.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja za 2024. godinu.pdf
15.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na dubrovačkom području u 2023..pdf
15.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na dubrovačkom području u 2023..pdf
15.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje velikih međunarodnih sportskih natjecanja koja se odvijaju na dubrovačkom području u 2023..pdf
16.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Rezervata Lokrum za 2022..pdf
16.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Rezervata Lokrum za 2022..pdf
16.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Rezervata Lokrum za 2022..pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Športskih objekata za 2022..pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Športskih objekata za 2022..pdf
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Športskih objekata za 2022..pdf
18.Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika za 2022. g.pdf
18.Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika za 2022. g.pdf
18.Prijedlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika za 2022. g.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2022._compressed.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2022._compressed.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2022._compressed.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2022._compressed.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2022._compressed.pdf
19.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Prirodoslovnog muzeja za 2022._compressed.pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih muzeja za 2022._compressed.pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih muzeja za 2022._compressed.pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih muzeja za 2022._compressed.pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2022..pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2022..pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkog simfonijskog orkestra za 2022..pdf
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih ljetnih igara za 2022..pdf
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih ljetnih igara za 2022..pdf
22.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dubrovačkih ljetnih igara za 2022..pdf
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Marina Držića za 2022..pdf
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Marina Držića za 2022..pdf
23.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kazališta Marina Držića za 2022..pdf
24.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kinematografa Dubrovnik za 2022..pdf
24.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kinematografa Dubrovnik za 2022..pdf
24.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Kinematografa Dubrovnik za 2022..pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješćea o radu Dubrovačkih knjižnica za 2022..pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješćea o radu Dubrovačkih knjižnica za 2022..pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješćea o radu Dubrovačkih knjižnica za 2022..pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik za 2022..pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik za 2022..pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik za 2022..pdf
27.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022..pdf
27.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022..pdf
27.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke galerije Dubrovnik za 2022..pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Folklornog ansambla Linđo za 2022..pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Folklornog ansambla Linđo za 2022..pdf
28.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Folklornog ansambla Linđo za 2022..pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Doma Marina Držića za 2022..pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Doma Marina Držića za 2022..pdf
29.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Doma Marina Držića za 2022..pdf
30.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu za 2022..pdf
30.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu za 2022..pdf
30.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu za 2022..pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 22.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 22.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 22.sj.pdf