20. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 8. svibnja 2023., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-23-20                                                     

Dubrovnik, 28. travnja 2023.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

Sazivam  20. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 8. svibnja 2023., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

 

3.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja.

 

4.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž.

 

5.    Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti - komunalni linijski prijevoz putnika.

 

6.    Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – park Montovjerna.

 

 

7.    Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima.

 

8.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar Povijesne jezgre grada posebnim vozilima. 

 

9.    Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2023. godini.

 

10.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

 

11.  Prijedlog odluke o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik.

 

12.  Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaće ravnateljima javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika.

 

13.  Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika.

 

14.  Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju knjižnične djelatnosti. 

 

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.

 

16.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

17.  Prijedlog pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona.

 

18.  Prijedlog pravilnika o radu volontera.

 

19.  Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Osnovne škole Marin Držić.

 

20.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

 

21.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatak ugovoru o kupoprodaji stanova s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

 

22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio čest. zem. 1315/1 k.o. Gruž (s.i.), u površini od 99 m2.

 

23.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine oznake kčbr. 508/3 k.o. Obuljeno, u površini od 20 m2.

 

24.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka, KLASA: 62-08/22-01/03, URBROJ: 2117-1-09-22-06, od 20. srpnja 2022.

 

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

 

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

27.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnost na tekst Statuta Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica.

 

28.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnost na tekst Statuta Javne ustanove                                 Dječji vrtići Dubrovnik.

 

29.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta javne ustanove Gradsko kazalište Marina Držića.

 

30.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Dubrovniku.

 

 

 

 

Prijedlog akta za 30. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2022..pdf
2.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2022..pdf
2.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika srpanj-prosinac 2022..pdf
3.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa_compressed.pdf
3.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa_compressed.pdf
3.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa_compressed.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž_compressed.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž_compressed.pdf
4.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sanitat Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž_compressed.pdf
5.Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti-komunalni linijski prijevoz putnika.pdf
5.Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti-komunalni linijski prijevoz putnika.pdf
5.Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti-komunalni linijski prijevoz putnika.pdf
7.Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
7.Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
7.Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
6.Prijedlog odluke o proglašenje komunalne infrastrukture javnim dobrom-park Montovjerna.pdf
6.Prijedlog odluke o proglašenje komunalne infrastrukture javnim dobrom-park Montovjerna.pdf
6.Prijedlog odluke o proglašenje komunalne infrastrukture javnim dobrom-park Montovjerna.pdf
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
8.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na opće uvjete obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre.pdf
9.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2023. godini.pdf
9.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2023. godini.pdf
9.Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2023. godini.pdf
10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.pdf
10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.pdf
10.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.pdf
11.Prijedlog odluke o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik.pdf
11.Prijedlog odluke o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik.pdf
11.Prijedlog odluke o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik.pdf
12.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaća ravnateljima javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika.pdf
12.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaća ravnateljima javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika.pdf
12.Prijedlog odluke o koeficijentu za obračun plaća ravnateljima javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika.pdf
13.Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika.pdf
13.Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika.pdf
13.Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika.pdf
14.Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju knjižnične djelatnosti.pdf
14.Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju knjižnične djelatnosti.pdf
14.Prijedlog odluke o zajedničkom obavljanju knjižnične djelatnosti.pdf
15.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.pdf
15.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.pdf
15.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini.pdf
16.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
16.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
16.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
17.Prijedlog pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona.pdf
17.Prijedlog pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona.pdf
17.Prijedlog pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona.pdf
18.Prijedlog pravilnika o radu volontera.pdf
18.Prijedlog pravilnika o radu volontera.pdf
18.Prijedlog pravilnika o radu volontera.pdf
19.Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanka komunalnog doprinosa OŠ Marina Držića.pdf
19.Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanka komunalnog doprinosa OŠ Marina Držića.pdf
19.Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanka komunalnog doprinosa OŠ Marina Držića.pdf
20.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.pdf
20.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.pdf
20.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.pdf
21.Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji stanova s Ministarstvom hrvatskih branitelja.pdf
21.Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji stanova s Ministarstvom hrvatskih branitelja.pdf
21.Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji stanova s Ministarstvom hrvatskih branitelja.pdf
22.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1315,1 ko Gruž.pdf
22.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1315,1 ko Gruž.pdf
22.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta čest.zem.1315,1 ko Gruž.pdf
23.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta kčbr.508,3 ko Obuljeno.pdf
23.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta kčbr.508,3 ko Obuljeno.pdf
23.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta kčbr.508,3 ko Obuljeno.pdf
24.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka-Plan upravljanja izmjena_član GK Ploče.pdf
24.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka-Plan upravljanja izmjena_član GK Ploče.pdf
24.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka-Plan upravljanja izmjena_član GK Ploče.pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 22..pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 22..pdf
25.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 22..pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 22..pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 22..pdf
26.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi 22..pdf
27.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica.pdf
27.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica.pdf
27.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica.pdf
28.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik.pdf
28.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik.pdf
28.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjih vrtića Dubrovnik.pdf
29.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Gradskog kazališta Marina Držića.pdf
29.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Gradskog kazališta Marina Držića.pdf
29.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Gradskog kazališta Marina Držića.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 19.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 19.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 19.sj.pdf