Obavijest o početku izradbe Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Orašac - Vrtovi sunca

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradbi Izmjena i dopuna Urbanističkoga plana uređenja turističke zone Orašac - Vrtovi sunca o čemu je donesena Odluka o izradbi Izmjena i dopuna te je ista objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 8/14) od 7. srpnja 2014. godine.

 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

 

Informacije o tijeku izradbe Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.