Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

19.
12.19.

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika organizirao je dijelj...
18.
12.19.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
18.
12.19.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
18.
12.19.

Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika organizira dijeljenje...
05.
12.19.

Kreće gradnja memorijalne staze i portala na Srđu

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima i arhitekt akademik Nikola Bašić predstavili su danas u gradskoj vijećnici projekt sanacije i uređenja postoj...
20.
11.19.

Javni uvid u Program za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnog rješenja dječjeg vrtića Solitudo

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima je nakon donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“ („Službeni...
19.
11.19.

Sastanak Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnog rje...

Sastanak Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnog rješenja dječjeg vrtića Solitudo u Dubrovniku održan je 5. studenoga 2019. g...
13.
11.19.

Grad Dubrovnik podržao akciju Dani kolektivne sadnje drveća - zasadi drvo ne budi panj

Grad Dubrovnik, u suradnji UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu uključio se u građansku inicij...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo