Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

06.
07.20.

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Turističke zone Orašac - Vrtovi s...

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dop...
06.
07.20.

Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 96. stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopun...
06.
07.20.

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a 2.2 "Sv. Jakov"

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dop...
01.
07.20.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena ...

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, te stavljanja izvan snage Urbanističkog ...
18.
06.20.

Dopuna Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za ...

Obavještavamo javnost da je sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 53/13), izrađena Dopuna Izvješća o javnoj raspravi o Prijedl...
02.
06.20.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja UPU-a "Jakljan" na ok...

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Jakljan". Sukladno članku 64. sta...
20.
05.20.

Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata tehničke reambulacije za katastarsku općinu Dubrovnik

   
23.
03.20.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Kom...

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), izrađeno Izvješće o ...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo