Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

03.
10.22.

Javni poziv za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa ...

Sukladno Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. od 25. svibnja 2022. godine,...
03.
10.22.

Javni poziv za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od i...

Sukladno Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022. od 25. svibnja 2022. godine, dones...
30.
09.22.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlozima IiD DPU-a "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"...

Na temelju članka 96. stavak 3., a u svezi članka 89. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmj...
26.
09.22.

Jedanaesta Zelena čistka u sklopu Svjetskog dana čišćenja - World CleanUp Day - u Gradu i na otocima

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika je jedanaestu godinu zaredom organizirao akciju Zelena čistka, u sklopu Svjetsk...
21.
09.22.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana u...

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Orašac 2.   Sukladno...
21.
09.22.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Pros...

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (AC...
13.
09.22.

Potpisani ugovori za izradu novog GUP-a i PPU-a Grada Dubrovnika: Cilj je zaštiti baštinu i omogu...

Ugovori za izradu sveobuhvatnih izmjena i dopuna prostorno-planskih dokumenata, Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te ugovor za izradu s...
25.
07.22.

Obavijest o početku izrade IiD UPU-a "Gruški akvatorij" te s tim u vezi IiD PPU-a Grada Dubrovnik...

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urba...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo