Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

18.
09.19.

Zelena Čistka Dubrovnik 2019.!

Grad Dubrovnik osmu godinu zaredom organizira najveću nacionalnu ekološku kampanju - Zelena čistka 2019., koja se u sklopu Svjetskog dana čišćenja održava u 150 ze...
17.
09.19.

Održano javno izlaganje o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komola...

U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika je u petak, 13. rujna 2019. godine, s početkom u 17:00 sati održano javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komolac" i St...
16.
09.19.

Grad Dubrovnik dobio priznanje za 3D urbano planiranje za pametni i održivi grad

Predstavnici Grada Dubrovnika sudjelovali su na tradicionalnoj konferenciji GDi Solutions Day održanoj u četvrtak u Zagrebu, u prostorima Kaptol Boutique Cinema. Na konferenciji...
10.
09.19.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU-a Koločep na o...

Za izradu Urbanističkog plana uređenja Koločep proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se ...
31.
07.19.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13. i 65/17.), izrađeno Izvješće o javnoj raspravi o Pr...
31.
07.19.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13. i 65/17.), izrađeno Izvješće o javnoj raspravi o Pr...
08.
07.19.

Odluka o zaštiti izvorišta Ombla

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 22. sjednici, održanoj 31. svibnja 2019. godine, donijelo Odluku o zaštiti izvorišta Ombla. Ista je objavljena u "Službenom g...
02.
07.19.

Procjena stanja i smjernice za zaštitu i upravljanje krajobrazom

Grad Dubrovnik pokrenuo je javnu nabavu za izradu Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika.   Cilj izrade ove studije je daljnja razrada, koja se na...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo