Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

19.
05.22.

Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode

Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava se 22. svibnja kako bi se ukazalo na bioraznolikost kao iznimnu vrijednost za sadašnje i buduće generacije.   22. s...
17.
05.22.

Obavijest o početku izrade IiD UPU-a "Radeljević-Libertas" te s tim u vezi IiD PPU-a Grada Dubrov...

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urba...
17.
05.22.

Obavijest o početku izrade IiD DPU-a "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi...

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urba...
12.
05.22.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IiD UPU-a "Gruški akv...

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški ak...
03.
05.22.

Gradonačelnik Franković na Gradsko vijeće uputio UPU Nuncijata te izmjene UPU-a Gospino polje i U...

  Ususret sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 9. svibnja 2022., gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković održao je danas konferenciju za predstavnike medija na kojo...
02.
05.22.

Gradonačelnik Franković održao sastanak s braniteljima na temu UPU Nuncijata

Ususret usvajanju Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković danas je u g...
07.
04.22.

Gradonačelnik Franković nazočio otvaranju skupa Dani arhitekata

"Grad i ljudi" središnja je tema šestih Dana arhitekata otvorenih danas u Dubrovniku u organizaciji Hrvatske komore arhitekata, a otvaranju ovog strukovnog sk...
07.
04.22.

JAVNO SAVJETOVANJE - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podru...

Pravni temelj za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika (dalje u tekstu: Odluka) sadržan je u odredbi ...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo