Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

20.
05.20.

Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata tehničke reambulacije za katastarsku općinu Dubrovnik

   
19.
05.20.

Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Grada...

OGLAS O RASPISU PROJEKTNOG NATJEČAJA   Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti P R O J E K T N I  N A T J E Č A J za izradu...
23.
03.20.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Kom...

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), izrađeno Izvješće o ...
06.
03.20.

Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštit...

Na temelju Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Dubrovni...
06.
03.20.

Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbani...

Na temelju Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Dubrovni...
19.
12.19.

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika organizirao je dijelj...
18.
12.19.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
18.
12.19.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo