Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

06.
03.20.

Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštit...

Na temelju Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Dubrovni...
06.
03.20.

Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbani...

Na temelju Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Dubrovni...
19.
12.19.

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika organizirao je dijelj...
18.
12.19.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
18.
12.19.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
18.
12.19.

Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika organizira dijeljenje...
17.
12.19.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena ...

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je do...
17.
12.19.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena ...

Za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg ...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo