Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

19.
11.19.

Sastanak Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnog rje...

Sastanak Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnog rješenja dječjeg vrtića Solitudo u Dubrovniku održan je 5. studenoga 2019. g...
13.
11.19.

Grad Dubrovnik podržao akciju Dani kolektivne sadnje drveća - zasadi drvo ne budi panj

Grad Dubrovnik, u suradnji UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu uključio se u građansku inicij...
22.
10.19.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja G...

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspra...
22.
10.19.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog p...

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspra...
10.
10.19.

Održano javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Du...

U četvrtak, 10. listopada 2019. godine, s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urba...
10.
10.19.

Održano javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovn...

U četvrtak, 10. listopada 2019. godine, s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održano je javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plan...
04.
10.19.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika, u četvrt...

Javna izlaganja o Prijedlozima Planova održat će se u četvrtak, 10. listopada 2019. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, i to izlaganja o: - o Prijedlogu IV. Izm...
03.
10.19.

REDU Održano predavanje o kompostiranju

        U sklopu projekta “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" u hotelu Hilton ...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo