Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

05.
11.20.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a naselja Suđurađ

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja...
04.
11.20.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ur...
04.
11.20.

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanist...
22.
10.20.

Obilježen Zeleni tjedan Europske unije

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika je organizirao akciju uređenja školskog vrta Osnovne škole Antun ...
20.
10.20.

Potpisan Sporazum o znanstveno-razvojnoj i stručnoj suradnji između Grada Dubrovnika i Sveučilišt...

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum potpisali su Sporazum o znanstveno-razvojnoj i stručnoj s...
12.
10.20.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU-a "Jakljan" na...

Za izradu Urbanističkog plana uređenja "Jakljan", proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom ...
09.
10.20.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij"

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
09.
10.20.

Obavijest o početku izrade Urbanističkog plana uređenja 1.24 "Jakljan"

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urban...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo