Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

12.
10.20.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU-a "Jakljan" na...

Za izradu Urbanističkog plana uređenja "Jakljan", proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom ...
09.
10.20.

Obavijest o početku izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij"

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbani...
09.
10.20.

Obavijest o početku izrade Urbanističkog plana uređenja 1.24 "Jakljan"

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urban...
08.
10.20.

Održano javno izlaganje o prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju UPU-a "Komola...

U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika je u četvrtak, 8. listopada 2020. godine, s početkom u 12:00 sati, održano javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Komola...
01.
10.20.

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Turističke zone Orašac ‐ Vrtovi sunca

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1....
29.
09.20.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ure...
29.
09.20.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti...
22.
09.20.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a "Komolac" i Strateške studije o utjecaju ...

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo