Adresar Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

TATIJANA PAPIĆreferentica
 soba 301   tel: +385 (0)20 351 811  |  urbanizam@dubrovnik.hr
 
BOŽO BENIĆpročelnik
 soba 302   tel: +385 (0)20 351 811  |  bbenic@dubrovnik.hr
 
FRANJO BARIŠIĆviši savjetnik I za GIS
 soba 303   tel: +385 (0)20 351 837  |  fbarisic@dubrovnik.hr
 
LOVEL GIUNIOsavjetnik I za urbanizam i prostorno planiranje
 soba 303   tel: +385 (0)20 351 838  |  lgiunio@dubrovnik.hr
 
IVAN FILIPOVIĆstručni suradnik I
 soba 303   tel: +385 (0)20 351 844  |  ifilipovic@dubrovnik.hr
 
BRANKA BURIĆviša savjetnica I za promet
 soba 304   tel: +385 (0)20 351 862  |  bburic@dubrovnik.hr

ERNA RAGUŽ-LUČIĆviša savjetnica I za zaštitu okoliša
 soba 305   tel: +385 (0)20 351 850  |  eraguz@dubrovnik.hr
 
NIKOLINA GRGASviša savjetnica I za urbanizam i prostorno planiranje
 soba 305   tel: +385 (0)20 351 892  |  ngrgas@dubrovnik.hr
 
MARTINA BURIĆsavjetnica I za zaštitu okoliša
 soba 305   tel: +385 (0)20 351 718  |  mbarkidija@dubrovnik.hr

INA RAGUŽsavjetnica I za urbanizam i prostorno planiranje
 soba 305   tel: +385 (0)20 351 836  |  iraguz@dubrovnik.hr
 
MARIJA CRNČEVIĆviša savjetnica I za zaštitu okoliša
 soba 306   tel: +385 (0)20 351 718  |  mcrncevic@dubrovnik.hr
 
ANDRIJA OBAD, viši stručni suradnik I za planiranje i izvršenje proračuna
 soba 306   tel: +385 (0)20 351 822  |  aobad@dubrovnik.hr
 
JELENA LONČARIĆviša savjetnica - specijalist za pravna pitanja
 soba 307   tel: +385 (0)20 351 810  |  jloncaric@dubrovnik.hr
 
IVANA KREŠIĆ, viša savjetnica I za urbanizam i prostorno planiranje
 soba 307   tel: +385 (0)20 351 835  |  ikresic@dubrovnik.hr