37. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak, 25. veljače 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-37                                                      

Dubrovnik,  16. veljače 2021.­                                                   

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

Sazivam  37. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za četvrtak, 25. veljače 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

 

3.    Prijedlog statuta Grada Dubrovnika.

 

4.    Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika.

 

5.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o groblju Dubac.

 

6.    Prijedlog odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.

 

7.    Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac.

 

8.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika.

 

9.    Prijedlog odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2021. godini.

 

10.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.

 

11.  Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu

 

12.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021 -2023.

 

13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

14.  Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine.

 

15.  Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine.

 

16.  Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

 

17.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s HEP Operator distribucijskog sustava  d.o.o., Elektrojug Dubrovnik.

 

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik.

 

19.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

 

Prijedlog akta za 19. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
2.1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
2.1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
2.1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
3. Prijedlog statuta Grada Dubrovnika
3. Prijedlog statuta Grada Dubrovnika
3. Prijedlog statuta Grada Dubrovnika
3.1. Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj upravi
3.1. Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj upravi
3.1. Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj upravi
4. Prijedlog odlukeo davanju u najam stanova
4. Prijedlog odlukeo davanju u najam stanova
4. Prijedlog odlukeo davanju u najam stanova
4.1. Obrasci
4.1. Obrasci
4.1. Obrasci
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Grada Dubrovnika na tekst Odluke o groblju Dubac
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Grada Dubrovnika na tekst Odluke o groblju Dubac
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Grada Dubrovnika na tekst Odluke o groblju Dubac
5.1. Odluka o groblju Dubac
5.1. Odluka o groblju Dubac
5.1. Odluka o groblju Dubac
6. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti
6. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti
6. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac
8.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju potpora za pripravnike
8.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju potpora za pripravnike
8.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju potpora za pripravnike
9. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika u 2021. godini
9. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika u 2021. godini
9. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje JVP Grada Dubrovnika u 2021. godini
10. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
10. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
10. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa
11. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu.pdf
11. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu.pdf
11. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu.pdf
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta.
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta.
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta.
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.
14. Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine
14. Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine
14. Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine
15. Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine
15. Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine
15. Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine
16. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
16. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
16. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije
17. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s HEP Operator distribucijskog sustava  d.o.o., Elektrojug Dubrovnik
17. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrojug Dubrovnik
17. Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s HEP Operator distribucijskog sustava  d.o.o., Elektrojug Dubrovnik
18. Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik
18. Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik
18. Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta ko Dubrovnik
Poziv na sjednicu
Poziv na sjednicu
Poziv na sjednicu
Z A P I S N I K sa 36.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 36.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 36.sj.pdf