21. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 12. lipnja 2023., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-23-21                                                     

Dubrovnik, 2. lipnja 2023.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  21. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 12. lipnja 2023., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

5.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o reklamiranju.

 

6.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određenu djelatnost.

 

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

 

 

 

8.    Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

9.    Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog strategije upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje 2023. do 2029.

 

11.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.

 

12.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

 

13.  Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine oznake čest. zem.  1060 k.o.  Prijevor.

 

14.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa Općom Bolnicom Dubrovnik.

 

15.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme za dva stana sa Dječjim Domom Maslina Dubrovnik.

 

16.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa Domom zdravlja Dubrovnik.

 

17.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata u području sporta osoba s invaliditetom u 2023. godini

 

18.  Prijedlog zaključka za imenovanje mrtvozornika/ice za područje Grada Dubrovnika

 

19.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik za 2022. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica za 2022. godinu.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za b2022..pdf
2.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za b2022..pdf
2.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za b2022..pdf
2.2.Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022..pdf
2.2.Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022..pdf
2.2.Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022..pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluk o komunalnom redu.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluk o komunalnom redu.pdf
4.Prijedlog odluke o izmjenama Odluk o komunalnom redu.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o reklamiranju.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o reklamiranju.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o reklamiranju.pdf
6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima-određene djelatnosti.pdf
6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima-određene djelatnosti.pdf
6.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima-određene djelatnosti.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
8.Prijedlog pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi.pdf
8.Prijedlog pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi.pdf
8.Prijedlog pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi.pdf
9.Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama.pdf
9.Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama.pdf
9.Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama.pdf
10.Prijedlog strategije upravljanja imovinom za razdoblje 23.-29..pdf
10.Prijedlog strategije upravljanja imovinom za razdoblje 23.-29..pdf
10.Prijedlog strategije upravljanja imovinom za razdoblje 23.-29..pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g..pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g..pdf
11.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g..pdf
12.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022..pdf
12.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022..pdf
12.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022..pdf
13.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine čest.zem.1060 ko Prijevor.pdf
13.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine čest.zem.1060 ko Prijevor.pdf
13.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine čest.zem.1060 ko Prijevor.pdf
14.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Općom bolnicom Dubrovnik.pdf
14.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Općom bolnicom Dubrovnik.pdf
14.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Općom bolnicom Dubrovnik.pdf
15.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Dječjim domom Maslina.pdf
15.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Dječjim domom Maslina.pdf
15.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Dječjim domom Maslina.pdf
16.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Domom zdravlja Dubrovnik.pdf
16.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Domom zdravlja Dubrovnik.pdf
16.Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom s Domom zdravlja Dubrovnik.pdf
17.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih programa u području športa osoba s invaliditetom u 2023..pdf
17.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih programa u području športa osoba s invaliditetom u 2023..pdf
17.Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih programa u području športa osoba s invaliditetom u 2023..pdf
18.Prijedlog zaključka za imenovanje mrtvozornika-ice za područje Grada Dubrovnika.pdf
18.Prijedlog zaključka za imenovanje mrtvozornika-ice za područje Grada Dubrovnika.pdf
18.Prijedlog zaključka za imenovanje mrtvozornika-ice za područje Grada Dubrovnika.pdf
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.pdf
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.pdf
19.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik za 2022..pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik za 2022..pdf
20.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik za 2022..pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelicaza 2022..pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelicaza 2022..pdf
21.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelicaza 2022..pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Z A P I S N I K sa 20.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 20.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 20.sj.pdf