Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09) objavljuje se:

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU.

Poziv je otvoren do 31. kolovoza 2019. godine. Detalji vezani za prijavu na Poziv, potrebni obrasci za prijavu kao i cjeloviti tekst Poziva objavljeni su ispod ovog teksta, pod nazivom Dokumenti uz članak.