Zaključak o oslobađanju plaćanja parkinga na području Grada Dubrovnika

Na javnim parkirališnim površinama na području Grada Dubrovnika neće se vršiti naplata parkiranja u skladu s odredbama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br, 11/15, 15/17, 16/17, 2/18, 14/18, 1/19, 6/19-u daljnjem tekstu Odluka) u razdoblju do 1. svibnja 2020.

Korisnicima privremene novčane pomoći iz Odluke o privremenoj novčanoj pomoći Grada Dubrovnika neće se naplaćivati naknada do 30. lipnja 2020.

Popis Korisnika privremene novčane pomoći, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika dostavit će društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.