Rezultati Javnog poziva za predlaganje projekata/programa OCD-a iz područja zaštite okoliša i prirode

Temeljem Zaključka gradonačelnika, Klasa: 351-01/16-01/58, Urbroj: 2117/01-01-17-28, od 10. srpnja 2017. godine, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika objavljuje rezultate Javnog poziva za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2017. godinu.


Nazive organizacija civilnog društva s nazivima odobrenih projekata za su/financiranje te odobrenim iznosom možete pogledati OVDJE.