PRVI PUT U HRVATSKOJ Građani kroz fokus grupe uključeni u izradu GUP-a i PPU-a

ppu/gup participacija

Nakon što su prethodno održani inicijalni sastanci s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora, a sve u cilju aktivnog uključivanja javnosti u proces izrade sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, prošli su tjedan održane fokus grupe stručnih izrađivača PPU-a i GUP-a s predstavnicima građana. Ovo je prvi put u Hrvatskoj da se na ovakav način, direktnim uključivanjem građana, radi na pripremi prostorno-planske dokumentacije koja će definirati budući urbani razvoj grada.

 

U sklopu izrade Sociološke studije za Izmjene i dopune PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika održane su četiri fokus grupe kao ključni dio participativnog procesa za potrebe izrade dokumentacije. Vodila ih je dr. sc. Jana Vukić, voditeljica istraživanja i predstavnica izrađivača Sociološke studije, uz prisustvo stručnih izrađivača Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a iz tvrtke Urbanistica d.o.o.

 

Sastanci su tako održani s gradskim kotarima, mjesnim odborima, predstavnicima udruga civilnog društva i lokalnim stručnjacima te upravnim odjelima Grada Dubrovnika za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

 

Participacija javnosti zbog svoje važnosti u složenom procesu izrade prostornih planova Grada Dubrovnika osmišljena je kao proces prikupljanja relevantnih podataka za naručitelja i izrađivača izmjena i dopuna. Ciljevi ovih fokus grupa su identificirati ključne aspekte zaštite prostora, prirodne i kulturne baštine uz omogućavanje održivog razvoja i kvalitete života, kako bi se identificirane potrebe u prostoru uvrstile u prijedloge izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika.

 

Novi prostorno planski okvir osigurat će skladnost gradnje i poštivanje kulturno-spomeničke baštine Dubrovnika s jedne te s druge strane omogućiti razvoj grada definiranjem novih zona urbanog življenja i stanovanja.

 

Podsjetimo, Grad Dubrovnik je tijekom 2020. i početkom 2021., u jednoj jednostavnijoj proceduri, proveo postupak izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika. Tada je u Odredbe za provođenje ugrađen set mjera i restriktivnijih odredbi koje za cilj imaju doprinijeti unaprjeđenju stanja u prostoru. Odmah potom uslijedio je novi, bitno složeniji postupak sveobuhvatnih izmjena i dopuna. Ugovori za izradu novog PPU-a i GUP-a potpisani su u rujnu 2022. godine. Proces koordinira Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika.

lijevo
desno