Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 96. stavka 3. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 39/19), Odluke o izradbi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 18/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 19. lipnja 2020. godine, KLASA:350-02/15-01/05, URBROJ:2117/01-01-20-61, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje:

 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

 

 

Javni uvid trajat će 8 dana, od 15. do zaključno 22. srpnja 2020. godine, svaki dan od 09:00 do 21:00 sati u Luži (ispod zvonika, kraj trgovine Kraš), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020. godine, s počektom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite te preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, od 15. do zaključno 22. srpnja 2020. godine.

 

Sukladno članku 104. stavku 3. Zakona nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog izmijenjeni.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon: +385 (0)20 351 811 ili na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr .