Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU-a Koločep na okoliš

Prostorni planovi u izradi

Za izradu Urbanističkog plana uređenja Koločep proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja Koločep na okoliš.

 

O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.