Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, te stavljanja izvan snage UPU-a "Radeljević-Libertas"

Prostorni planovi u izradi

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, te stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Libertas", proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, te stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Libertas". Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 6/20) od 12. lipnja 2020. godine.

 

O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.