Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 15/19) od 11. prosinca 2019. godine.

 

O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.