Jedanaesta Zelena čistka u sklopu Svjetskog dana čišćenja - World CleanUp Day - u Gradu i na otocima

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika je jedanaestu godinu zaredom organizirao akciju Zelena čistka, u sklopu Svjetskog dana čišćenja - World CleanUp Day, koja se održala u subotu 24. rujna i nedjelju 25. rujna 2022. godine.

 

Ovogodišnja Zelena čistka je organizirana temeljem pisma namjere potpisanog od strane gradonačelnika Mata Frankovića.

 

Akcija je održana na području grada Dubrovnika na više lokacija u suradnji s Ronilačkim klubom Dubrovnik, Udrugom DART, Udrugom ljubitelja prirodnih ljepota i tradicije, Hrvatskim planinarskim društvom Dubrovnik, Hrvatskim planinarskim društvom Sniježnica, Gimnazijom Dubrovnik, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i tvrtkom Čistoća Dubrovnik d.o.o.

 

U ovoj akciji sudjelovalo je oko 120 volontera na više lokacija: Gorica Sv. Vlaha, park-šuma Velika i Mala Petka,  Srđ, Koločep – Gornje čelo, Šipan - Suđurađ i podmorje Jakljana.

 

Prikupljen je otpad pronađen uz pješačke staze, odbačen u šumu, otpad naplavljen na morsku obalu te otpad s morskog dna. Glavninu otpada čini neprikladno odložen u prirodu miješani komunalni otpad, glomazni otpad, dijelovi elektroničkog otpada, otpadne gume te otpad u moru. Procjenjuje se da je ukupno prikupljeno 10 m3 glomaznog otpada, 60 vreća miješanog komunalnog otpada i oko 100 kg otpada s morskog dna.

 

Ovako provedene akcije daju izravan i najučinkovitiji doprinos razvijanju svijesti o sprječavanju nastanka, pravilnom odvajanju i zbrinjavanju otpada te će Grad Dubrovnik nastaviti organizirati ovakve i slične informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području.

 

Upravi odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika zahvaljuje svim sudionicima i volonterima na sudjelovanju.

lijevo
desno