JAVNO SAVJETOVANJE - Odluka o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Pravni temelj za donošenje Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja (dalje u tekstu: Odluka) sadržan je u odredbi članka 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj: 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21-dalje u tekstu: Zakon) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 2/21).

 

Sukladno članku 10. stavku 1. Zakona, radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranju razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkih tijela određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.

 

Sukladno članku 10. stavku 2. Zakona, buka koja nastaje uslijed događanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

 

Mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke propisana je i člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka („Narodne novine“, broj: 143/21) kao iznimka za održavanje manifestacija kao što su javni skupovi, organiziranje razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na zatvorenom ili otvorenom prostoru sukladno posebnim odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 22. travnja 2022. do 23. svibnja 2022. (do 24 sata), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: odlukabuka@dubrovnik.hr, s naznakom „Javno savjetovanje – Nacrt Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja javnih događanja“. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

 

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Nacrta Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.