Javni uvid u Program za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnog rješenja dječjeg vrtića Solitudo

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima je nakon donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Solitudo“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18) naručio izradu Programa za provedbu javnog, urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu Idejnog rješenja zgrade područnog dječjeg vrtića Solitudo u Dubrovniku.

 

Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14), definiran je postupak raspisivanja i provođenja natječaja radi dobivanja najboljeg rješenja za izradu projektne dokumentacije. Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/15 - u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se uvjeti i način provedbe javnog natječaja iz područja prostornog uređenja za zahvate u prostoru određene mjerama provedbe prostornog plana kad je raspisivač javnog natječaja Grad Dubrovnik ili zainteresirana pravna ili fizička osoba.

 

Sukladno članku 4. stavku 2. Odluke, Program za provedbu natječaja verificira posebno Povjerenstvo Grada Dubrovnika koje predlaže Gradonačelnik, a imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Gradsko vijeće je na 18. sjednici, održanoj 10. prosinca 2018. godine, imenovalo Povjerenstvo za verificiranje predmetnog Programa.

 

Slijedom navedenog, izrađen je Program za provedbu javnog natječaja za izradu Idejnog rješenja dječjeg vrtića Solitudo u Dubrovniku koji se temeljem zaključka povjerenstva objavljuje na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid u Program natječaja započinje 21. studenoga i traje do 20. prosinca 2019. godine. Uvid u Program natječaja moguć je OVDJE.

 

Tijekom Javnog uvida javnost može dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na adresu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik) ili elektronskom poštom na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr s naznakom predmeta: "Mišljenje na Program za provedbu natječaja – dječji vrtić Solitudo".