Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Zatvorena savjetovanja s javnošću