Dvanaesta Zelena čistka u sklopu Svjetskog dana čišćenja - World CleanUp Day - u Gradu i na otocima

Plastic Smart Cities

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, je dvanaestu godinu zaredom organizirao akciju Zelena čistka, u sklopu Svjetskog dana čišćenja – World CleanUp Day, koja se održala u petak 15. rujna i subotu 16. rujna 2023. 

 

U ovoj akciji sudjelovalo je oko 150 volontera na više lokacija: Gorica Sv. Vlaha, park-šuma Velika i Mala Petka,  Koločep - Gornje čelo, Šipan - Suđurađ, Mokošica u blizini eko-parka i podmorje Rijeke dubrovačke.

 

Prikupljen je otpad pronađen uz pješačke staze, odbačen u šumu, otpad naplavljen na morsku obalu te otpad s morskog dna. Glavninu otpada čini neprikladno odložen u prirodu miješani komunalni otpad, glomazni otpad, dijelovi elektroničkog otpada, otpadne gume te otpad u moru. 

 

Provedene akcije daju izravan doprinos poboljšanju stanja okoliša te su najučinkovitiji način razvijanja svijesti o sprječavanju nastanka, pravilnom odvajanju i zbrinjavanju otpada. Grad Dubrovnik nastaviti će organizirati ovakve i slične informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području.

 

Akcija je održana na području Grada Dubrovnika na više lokacija u suradnji s Ronilačkim klubom Dubrovnik, Udrugom DART, Udrugom ljubitelja prirodnih ljepota i tradicije, Hrvatskim planinarskim društvom Dubrovnik, Gimnazijom Dubrovnik, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Udrugom Eko-Omblići, tvrtkom WPD Adria, Osnovnom školom Montovjerna i Osnovnom školom Mokošica i tvrtkom Čistoća Dubrovnik d.o.o.

 

Upravi odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika zahvaljuje svim sudionicima i volonterima na sudjelovanju.

lijevo
desno