Dopuna Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Prostorni planovi u izradi

Obavještavamo javnost da je sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 53/13), izrađena Dopuna Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.

 

Javna rasprava trajala je od 30. svibnja do zaključno 28. lipnja 2016. godine. U sklopu javne rasprave 7. lipnja 2016. godine, s početkom u 13:00 sati, održano je javno izlaganje u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Dopuna Izvješća o javnoj raspravi izrađena je u svrhu ishođenja prethodnog pozitivnog mišljenja Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

 

Dopuna Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati oglašava se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te na mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja u razdoblju od 18. lipnja do uključivo 20. srpnja 2020. godine.