16. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.
 


      G r a d s k o  v i j e ć e
 
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2117/01-09-18-16                                                     
Dubrovnik, 31. kolovoza 2018.­                                                   
 
 
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DUBROVNIKA
 
 -  S   V   I   M   A -
 
 
 
 
 
 
 
 
Sazivam  16. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          
                za  ponedjeljak, 10. rujna  2018., s početkom u 11:00 sati
               ___________________________________________________
 
 
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.
 
Za sjednicu se predlaže
 
D n e v n i  r e d
 
 

 1. Izvješće Mandatnog odbora.

 

 1. Vijećnička pitanja.

 

 1. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.

 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu.

 

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog odluke o visini naknade za premještanje, uklanjanje i blokiranje vozila.

 

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o trošenju djela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini.

 

 1. Prijedlog zaključka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

 

 1. Prijedlog zaključka davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum na donaciju JVP „Dubrovački vatrogasci“ u iznosu od 2.000.000,00 kuna za kupnju vatrogasnog broda.

 

 1. Prijedlog zaključka o ustupanju zemljišta zbog izgradnje pristupne ceste oznake "A5" u Solitudu.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prijavu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja  Suđurađ na otoku Šipanu“ zajedno sa Prilogom 12 „Opis projekta”.

 

 1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju br. 32-18 i za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 1.131.526,00 kuna.

 

 1. Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje gradonačelnik Grada Dubrovnika  za zaključivanje i potpisivanje Ugovora br. 2018/001238 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, te kojim se daje suglasnost za izdavanje 2  (dvije) bjanko zadužnice, svaka na iznos od po 1.000.000,00 kuna.

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Gradskog kazališta Marina Držića.

 

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Zavoda za obnovu Dubrovnika.

 

 1. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju povjerenstva za proslavu obljetničke godine postavljanja Orlandova stupa.

 

 1. Rasprava o Javnoj garaži.

 
 
 
 
Materijali za točku 11. predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno, a za točke 15., 16. i 17. bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.
 
 
O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.
 
Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.