10. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 28. ožujka 2022., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

sazivam  10. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 28. ožujka 2022., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.            Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Pisma namjere u svrhu sklapanja ugovora o kreditu između društva UTD Ragusa d.d. i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.

 

2.            Prijedlog odluke o zaduživanju UTD Raguse d.d.

 

3.            Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na nekretninama UTD Raguse d.d

 

4.            Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

 

5.            Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.