POZIV za predlaganje člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture

Pozivaju se javne gradske ustanove u kulturi, udruge iz područja kulture i umjetnosti, samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za člana Kulturnog vijeća s područja audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture


Za člana Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđenje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

 

Prijedlozi za predlaganje kandidata za kulturna vijeća Grada Dubrovnika trebaju sadržavati  životopis i obrazloženje prijedloga prema sljedećim točkama:

―      osnovni podaci (ime, prezime, adresu),

―      akademski stupanj/stupanj obrazovanja,

―      glavno područje stručnog djelovanja i/ili istraživanja,

―      zaposlenje,

―      stručno usavršavanje,

―      članstvo u društvima i udrugama,

―      članstvo u međunarodnim društvima i udrugama,

―      sudjelovanje u programima, najvažnije publikacije i projektima.

 

Prijedlozi za predlaganje kandidata za Kulturno vijeće Grada Dubrovnika za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture, podnose se u roku od 15 dana od dana objave poziva na web stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr na adresu:

 

Grad Dubrovnik, Služba Gradskog vijeća, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Imenovanje člana kulturnog vijeća za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture“ ili na email: gradskovijece@dubrovnik.hr