JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Dubrovnika

Otvorena savjetovanja s javnošću

Obrazloženje uz Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 23/17,13/19 i 10/22) 

 

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 23/17,13/19)  je članak 9. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (”Narodne novine” br. 85/15,121/16,99/18,25/19,98/19,32/20,42/20,126/21),čl. 6. Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” br.30/09,55/13,153/13,41/16,114/18 i 14/21, dalje ZZB) i članak 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 2/21).

 

Prema čl.6.  ZZB-a zabranjeno je obavljati djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi. Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela grada nije drukčije određeno. Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u navedenim objektima ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

 

Ovim nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Odluke naglasak se stavlja na zaštitu od buke područja unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika  koju buku je do sada proizvodila uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na zakupljenim javnim površinama i otvorenom prostoru (npr.terase barova,restorana itd.) uz ugostiteljske objekte smještene u toj gradskoj zoni.

 

U svrhu zaštite od buke područja unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika ovom Odlukom predlaže se dijelom sadržajno izmijeniti važeći članak 8. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na način da se dodaje novi stavak 2. prema kojem je na navedenim površinama uz ugostiteljske objekte u povijesnoj jezgri grada Dubrovnika dopuštena uporaba akustičnih uređaja bez pojačivača zvuka i to u vremenu od 18:00 do 23:30 sati, a u razdoblju od 10.srpnja do 25. kolovoza u vremenu od 18:00 do 00:30 sati, te se izrijekom propisuje da na tim površinama nije dopuštena uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja s pojačivačima zvuka.

 

U dosadašnjem stavku 2. članka 8.važeće Odluke koji sada postaje stavak 3.predlaže se propisati da gradonačelnik može odlukom odobriti korištenje elektroakustičnih i akustičnih uređaja na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i izvan propisanog vremena utvrđenog u stavku 1. i 2. Odluke i to samo za vrijeme održavanja manifestacija,sportskih događanja,koncerata,dočeka Nove godine i sl.koje su od značaja za Grad Dubrovnik.

 

U svemu ostalom članak 8.sadržajno ostaje kao do sada, osim što se formalno  brojčane oznake stavaka u tom članku mijenjaju slijedom dodavanja novog stavka 2.ovog članka.

 

Slijedom izmjena  članka  8. važeće Odluke (kroz čl.1. ove izmjene i dopune Odluke) valjalo je izmjeniti i članak 16. važeće Odluke (kroz čl.2. ove izmjene i dopune Odluke) koji članak se odnosi na kaznene odredbe koje  ostaju u visini kao do sada, preračunate u euro, u kojem je valjalo dodati  njihovu primjenu u slučaju kršenja novoreguliranih odredbi članka 8. Odluke. Propisuje se da će se novčanim kaznama u visini kao do sada kazniti pravne osobe, odgovorne osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe-obrtnici koji  upotrebljavaju elektroakustične i  akustične uređaje s pojačivačima zvuka na zakupljenoj javnoj površini i otvorenom prostoru uz objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti unutar povijesne jezgre grada Dubrovnika i koji upotrebljavaju akustične uređaje bez pojačivača zvuka na navedenim površinama izvan propisanog vremena, od 23:30 do 18:00 sati, a u razdoblju od 10.srpnja do 25. kolovoza od 00:30 do 18:00 sati.

 

Člankom 3. Odluke propisano je stupanje na snagu Odluke , ovdje osmog dana od dana objavljivanja Odluke u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.

 

Savjetovanje s javnošću provest će se s početkom  25. svibnja 2023. do zaključno 9. lipnja 2023,.g. do 24 sata.