Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu Grada Dubrovnika za 2020

Javni poziv UO obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

U skladu sa zakonskim obvezama, kao i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu u gradskom proračunu za 2020, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika raspisuje javni poziv za predlaganje programa i projekata u sljedećim oblastima:

- predškolski odgoj,

- osnovno školstvo,

- srednje školstvo te

- visoko školstvo.

Rok za dostavu prijava teče od 5. rujna i traje do 20. rujna 2019.