17. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (VIDEO PRIJENOS)

Sjednica Gradskog vijeća

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u utorak, 27. prosinca 2022., s početkom u 9:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-22-17                                                     

Dubrovnik, 16. prosinca 2022.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

 

 

 

 

 

Sazivam  17. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za utorak, 27. prosinca 2022., s početkom u 9:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

3.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave.

 

5.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu tri nova autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja.

 

6.    Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave usluge obavljanja javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji grad Dubrovnik – otok Koločep.

 

7.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika.

 

 

8.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2022.godini.

 

9.    Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  u 2022. godini.

 

10.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 

11.  Prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi.

 

12.  Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

13.  Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

14.  Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

 

15.  Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Dubrovnik za 2023. godinu

 

16.  Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje 2022-2024. godine.

 

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu VRTLAR d.o.o

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu ČISTOĆA d.o.o.

 

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
2.Prijedlog izmjena i dopuna Prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
2.Prijedlog izmjena i dopuna Prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
2.Prijedlog izmjena i dopuna Prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
3.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvr+íavanju prora¦Źuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.pdf
4.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
4.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
4.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave.pdf
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavu tri nova autobusa_compressed.pdf
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavu tri nova autobusa_compressed.pdf
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu za nabavu tri nova autobusa_compressed.pdf
6.Prijedlog odluke o poni+ítenju postupka javne nabave usluge javnog prijevoza u lokalnom obalnom pomorskom prometu.pdf
6.Prijedlog odluke o poni+ítenju postupka javne nabave usluge javnog prijevoza u lokalnom obalnom pomorskom prometu.pdf
6.Prijedlog odluke o poni+ítenju postupka javne nabave usluge javnog prijevoza u lokalnom obalnom pomorskom prometu.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju privatnih dje¦Źjih vrti¦çai djelatnosti dadilja.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju privatnih dje¦Źjih vrti¦çai djelatnosti dadilja.pdf
7.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju privatnih dje¦Źjih vrti¦çai djelatnosti dadilja.pdf
8.Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti.pdf
8.Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti.pdf
8.Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti.pdf
9.Prijedlog izmjena Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
9.Prijedlog izmjena Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
9.Prijedlog izmjena Programa odr+żavanja komunalne infrastrukture.pdf
10.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
10.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
10.Prijedlog izmjena i dopuna Programa gra¦Ĺenja komunalne infrastrukture za 2022.g.pdf
11.Prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi.pdf
11.Prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi.pdf
11.Prijedlog pravilnika o jednostavnoj nabavi.pdf
12.Prijedlog Analaize stanja sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2022 godinu.pdf
12.Prijedlog Analaize stanja sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2022 godinu.pdf
12.Prijedlog Analaize stanja sustava civilne za+ítite na podru¦Źju Grada Dubrovnika za 2022 godinu.pdf
13.Prijedlog godi+ínjeg plana razvoja sustava civilne za+ítite za 2023. godinu s financijskim u¦Źincima za trogodi+ínje razdoblje.pdf
13.Prijedlog godi+ínjeg plana razvoja sustava civilne za+ítite za 2023. godinu s financijskim u¦Źincima za trogodi+ínje razdoblje.pdf
13.Prijedlog godi+ínjeg plana razvoja sustava civilne za+ítite za 2023. godinu s financijskim u¦Źincima za trogodi+ínje razdoblje.pdf
14.Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2023 godinu.pdf
14.Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2023 godinu.pdf
14.Prijedlog plana djelovanja Grada Dubrovnika u podru¦Źju prirodnih nepogoda za 2023 godinu.pdf
15.Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske slu+żbe spa+íavanja - Stanica Dubrovnik za 2023..pdf
15.Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske slu+żbe spa+íavanja - Stanica Dubrovnik za 2023..pdf
15.Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske slu+żbe spa+íavanja - Stanica Dubrovnik za 2023..pdf
16.Prijedlog Akcijskog plana energetske u¦Źinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje 2022-2024.godine.pdf
16.Prijedlog Akcijskog plana energetske u¦Źinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje 2022-2024.godine.pdf
16.Prijedlog Akcijskog plana energetske u¦Źinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje 2022-2024.godine.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Libertasu d.o.o..pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Libertasu d.o.o..pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Libertasu d.o.o..pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Vrtlaru do.o..pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Vrtlaru do.o..pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u Vrtlaru do.o..pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u ¦îisto¦çi d.o.o.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u ¦îisto¦çi d.o.o.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u ¦îisto¦çi d.o.o.pdf
Z A P I S N I K sa 16.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 16.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 16.sj.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf