OBAVIJEST Radovi na cesti na potezu Sustjepan - Lozica

U srijedu 24. kolovoza 2022., započinju radovi na redovnom održavanju - sanaciji udarnih rupa na nerazvrstanoj cesti Sustjepan - Lozica. Na predmetnoj dionici, na više lokacija, izvodit će se radovi sanacije oštećenja asfaltnog zastora, a što uključuje uklanjanje oštećenog asfalta, uređenje podloge i izvedbu novog sloja asfaltnog zastora.

 

Radovi će trajati narednih 10-ak dana te će se na dionicama na kojima se budu izvodili radovi postaviti odgovarajuća svjetlosna, privremena prometna signalizacija. Mole svi sudionici u prometu da prilagode vožnju postavljenoj prometnoj signalizaciji.