POZIV NA TESTIRANJE - temeljem javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo na radno mjesto Referent/ica – administrativni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu  Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo na radno mjesto Referent/ica – administrativni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca, upućuje:

POZIV  NA  TESTIRANJE

Dana 10. travnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 13:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu  Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo na radno mjesto Referent/ica – administrativni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca