ZAKLJUČAK o postavljanju privremenog zastupnika u predmetu izdavanja lokacijske dozvole - GULJEMOVIĆ (1-5)