ZAKLJUČAK o postavljanju privremenog zastupnika - u postupku izdavanja lokacijske dozvole prema zahtjevu ZLATKO JELČIĆ