Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika - Marija Crnobora, ud. Marka Foteza