Popis skloništa na području Grada Dubrovnika

Sukladno Odluci sa VII. sjednice Stožera zaštite i spašavanja Grada Dubrovnika o davanju skloništa na korištenje bez naknade zainteresiranim udrugama, te njihovom korištenju u mirnodopskim uvjetima, objavljujemo popis skloništa u vlasništvu Grada Dubrovnika, s pregledom istih koja su već ustupljena određenim udrugama.

Dokumenti uz članak
popis_sklonista.pdf
popis_sklonista.pdf
popis_sklonista.pdf