Sprječavanje sukoba interesa

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa uređuje se sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, uređuju se obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveza podnošenja i sadržaj izvješća o imovinskom stanju, postupak provjere podataka iz tih izvješća, trajanje obveza iz ovog Zakona, izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Svrha ovog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Radi sprječavanja sukoba interesa, na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa tijela javne vlasti dužna su objaviti i redovito ažurirati na svojim internet stranicama popis poslovnih subjekata u odnosu na koja ne smiju stupati u poslovni odnos.

Sukladno stavku 1. i 2. članka 17. Zakona o sprječavanju sukoba interesa Grad Dubrovnik objavljuje da je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. APOZITO d.o.o., Vukovarska 30, Dubrovnik
  2. ODVJETNIČKI URED HRVOJE TOKIĆ, Vukovarska 30, Dubrovnik
  3. SALONA LIBER d.o.o., Kralja Zvonimira 73, Solin
  4. CAFFE BAR „ZLATNA PALMA“, Kralja Zvonimira 93, Solin
  5. USLUŽNI OBRT „LET“, Trpanjska 7, Dubrovnik
  6. BUDMAN d.o.o., Trpanjska 7, Dubrovnik