Oglas - Poziv vlasnicima nekretnina u obuhvatu zahvata u prostoru i to čest. zem. 12, 14, 15, 21/2, 21/3, 21/4, 23/3, 23/4, 23/9, 23/10, 23/11, 23/17, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/12, 65/14, 65/17, 67/1, 67/2 i 1172, sve u k. o. Petrovo selo


Temeljem članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br. 74/14 i 69/17) objavljujemo
 
O G L A S
 
 
Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, Dubrovnik u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta pristupa izgradnji ceste od mosta dr. Franja Tuđmana do ceste za Osojnik (potpuno izvlaštenje).
 
Pozivaju se vlasnici nekretnina u obuhvatu navedenog zahvata u prostoru i to čest. zem. 12, 14, 15, 21/2, 21/3, 21/4, 23/3, 23/4, 23/9, 23/10, 23/11, 23/17, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/12, 65/14, 65/17, 67/1, 67/2 i 1172, sve u k. o. Petrovo selo na sklapanje Nagodbi/Kupoprodajnih ugovora radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva na dijelovima predmetnih nekretnina.
 
Na osnovi procjena sudskih vještaka nudi se vlasnicima sljedeće kupoprodajne cijene:
 
  • od  98,30 kn/m2 do 7.056,60 kn/m2
  • građevinske i poljoprivredne poboljšice prema procjenama
 
Rok isplate ugovorenih naknada je trideset dana od dana potpisivanja Nagodbe/ Kupoprodajnog ugovora.
 
ROK ZA PRIHVAT PONUDE I SKLAPANJE NAGODBE/KUPOPRODAJNOG UGOVORA JE 15 DANA OD DANA OBJAVE OGLASA U DUBROVAČKOM VJESNIKU.
 
Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku ne odgovori pismeno na datu ponudu, Grad Dubrovnik pokrenut će postupak izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju.
 

Za sva dodatna pitanja molimo da se javite u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom Grada Dubrovnika (tel. 020/351-813) od 09,00 do 12,00 sati od ponedjeljka do petka.