KREATIVNA EUROPA (2021. – 2027.) – POTPROGRAM KULTURA

 

Nakon što je krajem svibnja usvojen program rada za prvu godinu programa Kreativna Europa 2021. – 2027. te odobrena Uredba za programsko razdoblje 2021. – 2027., Europska komisija je službeno objavila početak novog i jedinog programa za potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima. Ukupni proračun novog programa od 2,44 milijarde eura, povećao se za više od 60 % u odnosu na prethodni proračun, a ulagat će se u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost i odgovara na specifične potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora.

 

 

Trenutno otvoreni natječaji se nalaze u nastavku (za više informacija otvorite poveznice):

 

 

 

Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju 2021

Rok za prijavu: 

29.09.2021.

Broj natječaja: 

CREA-CULT-2021-PLAT

 

Potpora za Cirkulaciju europskih književnih dijela 2021

Rok za prijavu: 

30.09.2021.

Broj natječaja: 

CREA-CULT-2021-LIT

 

Potpora za Novinarsko partnerstvo 2021

Rok za prijavu: 

26.08.2021.

Broj natječaja: 

CREA-CROSS-2021-JOURPART

 

Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2021

Rok za prijavu: 

05.10.2021.

Broj natječaja: 

CREA-CROSS-2021-INNOVLAB

 

Potpora za Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija 2021

Rok za prijavu: 

26.08.2021.

Broj natječaja: 

CREA-CULT-2021-NET

 

Potpora za Europske projekte suradnje 2021

Rok za prijavu: 

07.09.2021.

Broj natječaja: 

CREA-CULTURE-2021-COOP

 

Pilot Project – Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU

Rok za prijavu: 

14.09.2020.

Broj natječaja: 

EAC/S14/2019