JAVNO SAVJETOVANJE - Strategija razvoja Urbanog područja Dubrovnik

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Strategija razvoja Urbanog područja Dubrovnik (skraćeno: SRUP Dubrovnik) predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnoga razvoja koji služi kao multisektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanog područja Dubrovnik (skraćeno: UP Dubrovnik) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.-2027. Urbano područje Dubrovnik čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte Urbanog područja Dubrovnik je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik.

 

Strategija predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma, tj. mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. ITU mehanizam ima za cilj razvijati funkcije, infrastrukturu, usluge i sadržaje potrebne za stvaranje kvalitetnije poveznice gradskih i prigradskih prostora u urbanu cjelinu. Pritom se naglasak stavlja na integriranje razvoja funkcionalno povezanih administrativnih jedinica, integriranje razvoja projekata iz različitih sektora unutar urbanih područja, integriranje istih ili sličnih projekata na različitim lokacijama unutar urbanog područja i integriranje projekata iz više različitih fondova (tzv. blending).

 

Cilj Strategije je utvrđivanje zajedničkih smjerova razvoja UP Dubrovnik, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata UP-a. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., a čija je svrha pružiti upute urbanim područjima tijekom definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom izrade strategija razvoja urbanih područja te njezinog praćenja, provedbe i vrednovanja.

 

Grad Dubrovnik temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik.