Javni poziv za uvid u spis predmeta - gradnja dionice nerazvrstane ceste Osojnik - Ljubač