Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlim iz Drugog svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2021.

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavljuje Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlim iz Drugog svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2021.

Javne potrebe u području skrbi o udrugama proizašlih iz Drugog svjetskog rata i poratnog razdoblja, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo su djelatnosti i poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za njihove korisnike i Grad Dubrovnik.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života, smanjila isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici te osigurao razvoj potencijala korisnika za život u zajednici.

Prijave prijedloga programa i projekata moraju obavezno obuhvatiti jedno od navedenih prioritetnih područja:

1.    Programi, projekti i manifestacije koje imaju za cilj očuvanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima pozivajući se na dokumente Europske unije koji ističu potrebu odavanja dužne počasti žrtvama svih totalitarnih režima; 

2.    Programi, projekti i manifestacije edukativne naravi usmjerene prvenstveno na mlade, koje imaju za cilj upoznavanje sa zajedničkom europskom poviješću, kulturnom raznovrsnošću, europskim vrijednostima i potiču međukulturni dijalog.

Rok za dostavu prijedloga projekata po ovom javnom pozivu je 9. travnja 2021.