JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - PAUL EDWIN HEMBER