Izvješće o radu za dvije godine mandata

Gradonačelnik

Predstavljamo Vam najvažnije realizirane projekte i brojne nove investicije usmjerene prema razvoju Grada i poboljšanju kvalitete života svih građana.